Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo

Croatian Heraldic and Vexillological Association

Željko Heimer

Željko HeimerPukovnik dr. sc. Željko Heimer, dipl. inž., FF, rođen 23. travnja 1971. godine u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva,smjer industrijska elektronika 1997. godine; od 1999. godine časnik je u Oružanim snagama Republike Hrvatske, trenutno s činom pukovnika roda veze. Magistar znanosti iz polja elektronike i biomehanike od 2005. godine. Doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diseratcijom “Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama iz Domovinskog rata i nakon njega”.

Od 1995. godine aktivan je član međunarodne udruge Flags of the World (FOTW, http://www.crwflags.com/fotw/flags/); od 1996. urednik web stranica udruge FOTW, 1996. – 1997. vicedirektor udruge. Sudjeluje na međunarodnim veksilološkim kongresima u Yorku, 2001., Stockholmu, 2003., Buenos Airesu, 2005., Berlinu, 2007., Yokohami, 2009., Washingtonu, 2011. i Rotterdamu, 2013. te heraldičkim u Stuttgartu 2010. i Maastrichtu, 2012.

Godine 2005. priredio izložbu norveških zastava u Zagrebu, koja potom gostuje i u nizu drugih gradova u Hrvatskoj i Norveškoj.
Sa suradnicima 2006. godine osniva HGZD kad je i izabran za predsjednika Društva te uređuje polugodišnjak »Grb i zastava«, glasnik HGZD.

Održava web stanice the Flags and Arms of the Modern Era (FAME, http://zeljko-heimer-fame.from.hr, od 1996.) gdje objavljuje rezultate svojih veksiloloških istraživanja povijesnih i današnjih zastava prvenstveno na području Hrvatske, Slovenije i BiH.

Objavio dvije monografije o grbovima i zastavama Republike Hrvatske (2008.) i Zagreba (2009.), studiju o heraldičkim i veksilološkim opisima (2016.), monografiju o veksilologiji i hrvatskim vojnim zasdtavama na engleskom jeziku (2016.), te niz znanstvenih, stručnih i popularnih članaka u zemlji i inozemstvu.

Pridruženi član Académie internationale d’héraldique (AIH, od 2011.) i počasni član Makedonskog heraldičkog združenja (MHZ, od 2011.) te Bugarskog heraldičkog i veksilološkog društva (BHVS, od 2009.).Imenovan je dopisnim članom (Fellow) Centra za istraživanje zastava (Flag Research Centre, FRC) 2016.

Za rad na promociji i očuvanju ovog dijela nacionalne baštine 2010. godine predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Redom hrvatskog pletera. Za njegov rad u veksilologiji Međunarodna federacija veksiloloških udruženja (FIAV) dodijelila mu je 2015. počasni naslov Fellow of the Federation (FF).


Izbor iz bibliografije:

 • Željko Heimer: Zastave Katara. Glas narodne diplomacije, 24 2017, 36-37.
 • Željko Heimer: Francuske zastave. Glas narodne diplomacije, 23, 2016, 19-22.
 • Željko Heimer: Suvremeni hrvatski heraldički blazon, In: Damir Agičić, Tomislav Galović i Željko Holjevac (eds.): V. kongres hrvatskih povjesničara „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“, Zadar, 5. – 8. listopada 2016. – Zbornik sažetaka, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zagreb, 2016, 79-80. https://issuu.com/banianitc/docs/peti_kongres_hrvatskih_povjesnic__a
 • Željko Heimer: Zastave Češke Republike. Glas narodne diplomacije, 22, 2016, 29-31.
 • Željko Heimer: Zastave Republike Slovačke. Glas narodne diplomacije, 21, 2016, 26-27.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 19, svibanj/May 2016, 2.
 • Željko Heimer: Obljetnice 2016. | 2016 Anniverssaries. Grb i zastava, 19, svibanj/May 2016, 9-10.
 • Inicijativa za obilježavanje Svjetskog veksilološkog dana – 1. listopada | Initiative for marking of the World Vexillology Day – October 1. Grb i zastava, 19, svibanj/May 2016, 14.
 • Željko Heimer: Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava. Analiza službenih opisa grbova i zastava suvremenih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao temelj za izgradnju i formalizaciju sintaksnih pravila heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava. Redak, Split, 2016. Opis: https://webknjizara.hr/hr/about-joomla?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=531&vmcchk=1
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 491-[508], 2016. [16 priloga, nastavlja se – to be continued]
 • Željko Heimer: Zastave Sjedinjenih Američkih Država. Glas narodne diplomacije, 20, 2016, 24-26.
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 464-490, 2015. [27 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 18, studeni/November 2015, 2.
 • Željko Heimer: 9. redovita godišnja Skupština HGZD-a | 9th Regular Annual HGZD Assembly. Grb i zastava, 18, studeni/November 2015, 15.
 • Željko Heimer: 26. međunarodni veksilološki kongres – Sydney, Australija | 26th International Congress of Vexillology – Sydney, Australia. Grb i zastava, 18, studeni/November 2015, 15-16.
 • Željko Heimer: Predavanje o simbolima Republike Makedonije [Jovan Jonovski]. Glas narodne diplomacije, 19, 2015, 18-19.
 • Željko Heimer: Britanske zastave. Glas narodne diplomacije, 19, 2015, 20-23.
 • Željko Heimer: Simboli turske državnosti | Symbols of Turkish statehood. In Halepović Đečević, Esma (ed.) Dvadeset godina Hrvatsko-turskog društva Rijeka 1995. – 2015. | Twenty Years of the Croatian-Turkish Society Rijeka 1995 – 2015. Hrvatsko-tursko društvo prijateljstva, Rijeka, 2015, pp. 128-143.
 • Željko Heimer: Zastave Indonezije. Glas narodne diplomacije, 18, 2015, 34-36.
 • Željko Heimer: Countryballs. Grb i zastava, 17, svibanj/May 2015, 19.
 • Željko Heimer: U susret novoj zastavi Fidžija | Toward a New Flag of Fiji. Grb i zastava, 17, svibanj/May 2015, 15, 17.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 17, svibanj/May 2015, 2.
 • Željko Heimer: Zastave Kazahstana, Glas narodne diplomacije, 17, 2015, 30-31.
 • Željko Heimer: Zastave Savezne Republike Njemačke, Glas narodne diplomacije, 16, 2015, 30-33.
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 438-463, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2014. [26 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 16, studeni/November 2014, 2.
 • Željko Heimer: Znanstveno-stručni skup Simbol, identitet i Domovnski rat | Scientific and Professional Symposium Symbol, Identity and Homeland War. Grb i zastava, 16, studeni/November 2014, 8.
 • Željko Heimer: Zastave Izraela. Glas narodne diplomacije, 15, 2014, 28-30.
 • Željko Heimer: Domovinski rat kao temelj identiteta građenog simbolima (Predgovor). In: Sabolović, Marin (ed.): Znastveno-stručni skup : Simbol, identitet i Domovinski rat (predgovor, sažeci) : 31. listopad 2014. Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb, 2014, pp. 8–9. https://www.academia.edu/9006626/Knjiga_sa%C5%BEetaka_Znanstveno-stru%C4%8Dnog_skupa_Simbol_identitet_i_Domovinski_rat_Book_of_abstracts_for_Symposum_Symbol_Identity_and_Croatian_War_for_Independence_
 • Željko Heimer: Zastave zagrebačkih postrojbi iz Domovinskog rata. In: Sabolović, Marin (ed.): Znastveno-stručni skup : Simbol, identitet i Domovinski rat (predgovor, sažeci) : 31. listopad 2014. Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb, 2014, p. 17. https://www.academia.edu/9006626/Knjiga_sa%C5%BEetaka_Znanstveno-stru%C4%8Dnog_skupa_Simbol_identitet_i_Domovinski_rat_Book_of_abstracts_for_Symposum_Symbol_Identity_and_Croatian_War_for_Independence_
 • Željko Heimer: Zastave 107. valpovačke brigade. In: Najman, Stjepan (ed.): Valpovački godišnjak. 19 (2014), Ogranak Matice hrvatske Valpovo, Valpovo, pp. 55–60.
 • Željko Heimer: Zastave Republike Makedonije. Glas narodne diplomacije, 14, 2014, 26-27.
 • Željko Heimer: Zastave Bosne i Herceogvine. Glas narodne diplomacije, 14, 2014, 28-30.
 • Željko Heimer: Zastave Ruske Federacije. Glas narodne diplomacije, 13, 2014, 24-27.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 2.
 • Željko Heimer: Godišnja skupština HGZD 2014. | HGZD Annual Assembly 2014. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 7-8.
 • Željko Heimer: Doktorski rad Tijana Trako Poljak Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva | Doctoral Thesis T. Trako Poljak Role of the Symbols of Statehood in the Formation of Croatian Identity. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 15-17.
 • Željko Heimer: Novosti o zastavama svijeta: Paragvaj | World Flag News: Paraguay. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 17.
 • Željko Heimer: Zastave NR Kine. Glas narodne diplomacije, 11, 2014, 29–31.
 • Željko Heimer: Geografski aspekti simbola postrojbi u Domovinskom ratu. In: Sabolović, Marin (ed.): Znanstveno stručni skup : Vojno-geografski aspekti obrambenoga Domovinskog rata : Program : Sažeci : Zadar, 28.ožujka 2014. Sveučilište u Zadru i Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”, Zadar, 2014, p. 22, https://www.academia.edu/6716630/Knjiga_sa%C5%BEetaka_Znanstveno-stru%C4%8Dnog_skupa_Vojno-geografski_aspekti_obrambenoga_Domovinskog_rata_Book_of_abstracts_for_Symposum_Military_and_geography_aspects_of_Croatian_war_for_independence_
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 412-437, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2013. [26 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 14, studeni/November 2013, 2.
 • Željko Heimer: Predgovor. In: Marin Sabolović (ed.): Znanstveno stručni skup : Semiologija obrambenoga Domovinskog rata : Predgovori : Sažeci : Pregled eksponata izložbe : Zadar, 5. prosinca 2013. Sveučilište u Zadru i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zadar, 2013. http://www.academia.edu/5522127/Knjiga_sazetaka_Znanstveno-strucnog_skupa_Semiologija_obrambenoga_Domovinskog_rata_Book_of_abstracts_for_Symposum_Semiology_of_Croatian_war_for_independence_
 • Željko Heimer: Vojne zastave postrojbi iz Domovinskog rata. In: Marin Sabolović (ed.): Znanstveno stručni skup : Semiologija obrambenoga Domovinskog rata : Predgovori : Sažeci : Pregled eksponata izložbe : Zadar, 5. prosinca 2013. Sveučilište u Zadru i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zadar, 2013 http://www.academia.edu/5522127/Knjiga_sazetaka_Znanstveno-strucnog_skupa_Semiologija_obrambenoga_Domovinskog_rata_Book_of_abstracts_for_Symposum_Semiology_of_Croatian_war_for_independence_
 • Željko Heimer: Turske zastave. Glas narodne diplomacije, 10, 2013, 26-28.
 • Željko Heimer: Zastave Amenije. Glas narodne diplomacije, 8, 2013, 32-33.
 • Željko Heimer: Zastave Azerbajdžana. Glas narodne diplomacije, 7, 2013, 23-25.
 • Željko Heimer: Maritime flags – Convention, Identity, Vanity, U: Sociology At Sea – Culture, Economy and Society in a Maritime Perspective, Department of Sociology, University of Zadar, 27 – 29 September 2013 : Book of Abstracts. Sveučilište u Zadru, 2013 http://www.unizd.hr/Portals/13/Knjiga%20sazetaka_A5.pdf
 • Željko Heimer: Ceremonial Flags of the Croatian Units of Local Government: A New Phenomenon Emerging from the People?, in: Marcel van Westerhoven (ed.): Proceedings of the 25th International Congress of Vexillology, Rotterdam, The Netherlands, 4-10 August 2013, Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde and Stichting Vlaggenparade Rotterdam, 2016, pp. 414-439 (paper 35/1-26).
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 13, svibanj/May 2013, 2.
 • Željko Heimer: Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama vojnih postrojbi u Domovinskom ratu i nakon njega. Doktorski rad, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 27.03.2013, mentor: Žunec, Ozren
 • Željko Heimer: Odraz vode u hrvatskoj municipalnoj heraldici. Gazophylacium—časopis za znanost, kulturu, umjetnost i gospodarstvo, 17, 1–2 (2012) pp. 95–113.
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 394-411, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2012. [18 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 12, studeni/November 2012, 2.
 • Željko Heimer: XXX ICGHS Maastricht. Grb i zastava, 12, studeni/November 2012, 5-6.
 • Željko Heimer: Nove zastave | New flags. Grb i zastava, 12, studeni/November 2012, 13-14.
 • Željko Heimer: Neke značajke suvremene hrvatske municipalne heraldike. In: Galović, Tomislav and Holjevac, Željko (ed.): IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012.—Sloboda : 1–5.10.2012. : zbornik sažetaka. Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti; Društvo za hrvatsku povjesnicu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, pp. 82–83. https://bib.irb.hr/datoteka/598246.4kongres_Zbornik_sazetaka_pdf.pdf
 • Željko Heimer: Svadbena zastava iz Baranje | A Wedding Flag from Baranya. Grb i zastava, 11, svibanj/May 2012, 1, 3.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 11, svibanj/May 2012, 2.
 • Željko Heimer: Croatian National Identity in the Flags of Political Parties in the Republic of Croatia. In: Guenter, Scot M. (ed.): Proceedings of the 24th International Congress of Vexillology, Washington, D.C, August 2011. North American Vexillological Association, 2011, pp. 437–498.
 • Željko Heimer: 10 brojeva GiZ 5 godina HGZD | GiZ 10 issues – HGZD 5 years. Grb i zastava, 10, studeni/November 2011, 1, 3-4.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 10, studeni/November 2011, 2.
 • Željko Heimer: The Washington Flag Congress ICV24/NAVA45. Grb i zastava, 10, studeni/November 2011, 10-11.
 • Željko Heimer: Makedonska heraldika od Aleksandra Velikog do danas, Glas narodne diplomacije, 3, 2011, 28-29.
 • Željko Heimer: Zastave Slovenije, Glas narodne diplomacije, 3, 2011, 25-28.
 • Željko Heimer: The Reflection of Water in the Croatian Municipal Heraldry. In: Sutter, Rolf and Heimbach, Harald (ed.): XXIXth International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences Stuttgart, 2010. Pro Heraldica Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie mbH, Stuttgart, 2011, pp. 301–325.
 • Željko Heimer: Razgovor s prof. dr. sc. Mirjanom Matijević Sokol | Interview with Prof. Dr. sc. Mirjana Matijević Sokol. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 1, 3-4.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 2.
 • Željko Heimer: Nove zastave | New Flags. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 16.
 • Željko Heimer: Zastava Istarske Markgrofovije | The Flag of the Margraviate of Istria. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 16.
 • Željko Heimer: 29. međunarodni kongres genealoških i heraldičkih znanosti, Stuttgart, 12. – 17. rujna 2010. | 29th International Congress of Genealogic and Heraldic Sciences, Stuttgart, 12 – 17 September 2010. Grb i zastava, 8, studeni/November 2010, 1, 12.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 8, studeni/November 2010, 2.
 • Željko Heimer: Nove zastave 2 | New Flags 2. Grb i zastava, 8, studeni/November 2010, 16.
 • Željko Heimer (Dinko Čutura): Iz zbirki Vojnog muzeja – Domobranska bojna – Orahovica. Hrvatski vojnik, 288, 16.04.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_288.pdf#35
 • Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – 21. domobranska pukovnija – Krapina. Hrvatski vojnik, 283, 12.03.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_283.pdf#35
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 7, svibanj/May 2010, 2.
 • Željko Heimer: Demistificirani ›Vitezović‹ i ›Glasnik heraldike‹ | ›Vitezović‹ and ›Glasnik heraldike‹ Demystified. Grb i zastava, 7, svibanj/May 2010, 8-9.
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba – Grb Gradeca – na zlatnoj gori srebrn’ grad, feljton, Biserka Rajković Salata, ur., Zagreb moj grad, 27, ožujak 2010, Zagreb, str. 61-63; ISSN 1846-4378, Bibra izdavaštvo d.o.o., Zagreb, 2010. https://drive.google.com/file/d/0B2MHlvW8_y9NRFNtMXNVYnl2QkE/view?usp=sharing
 • Davor Purić i Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – 77. samostalni bataljun ZNG – Grubišno Polje. Hrvatski vojnik, 281, 26.02.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_281.pdf#35
 • Davor Purić i Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – 16. topnički divizion – Ploče. Hrvatski vojnik, 280, 19.02.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_280.pdf#35
 • Davor Purić i Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – Zastava 6. domobranske pukovnije. Hrvatski vojnik, 279, 12.02.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_279.pdf#35
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba – Pečat općine na brdu Gradecu, feljton, Biserka Rajković Salata, ur., Zagreb moj grad, 26, prosinac 2009, Zagreb, str. 55-57; ISSN 1846-4378, Bibra izdavaštvo d.o.o., Zagreb, 2009. https://drive.google.com/file/d/0B2MHlvW8_y9NbXAxdE1IM3NKYVU/view?usp=sharing
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 6, studeni/November 2009, 2.
 • Željko Heimer: 23. međunarodni veksilološki kongres | 23rd InternationalCongress of Vexillology . Grb i zastava, 6, studeni/November 2009, 1, 3-5.
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba, feljton, Biserka Rajković Salata, ur., Zagreb moj grad, 25, listopad 2009, Zagreb, str. 70-71; ISSN 1846-4378, Bibra izdavaštvo d.o.o., Zagreb, 2009. https://drive.google.com/file/d/0B2MHlvW8_y9NVURlSnZtTzdOTDg/view?usp=sharing
 • Željko Heimer: Military Flags of the Zagreb Units in the Croatian Armed Forces. In: Takano, Miru and Harden, Zachary (ed.): The 23rd International Congress of Vexillology Official Proceedings, Yokohama, 13th–17th July 2009. Japanese Vexillological Association, Tokyo, 2011, pp. 0716.7.1–0716.7.44.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 5, svibanj/May 2009, 2.
 • Željko Heimer: Tipizacija ratnih zastava postrojbi kao temelj za proučavanje identiteta Oružanih snaga Republike Hrvatske. In: Smerić, Tomislav and Sabol, Gabrijela (ed.): Anales Pilar 2009: Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu. ISBN 978-953-6666-64-5, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar i Institut za razvoj oružanih sustava MORH, Zagreb, 2009, pp. 341–366. http://www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/sigurnost_obrana/19.pdf
 • Željko Heimer: Tipizacija ratnih zastava postrojbi kao temelj za proučavanje identiteta Oružanih snaga Republike Hrvatske. In: Smerić, Tomislav (ed.): Anales Pilar 2009: Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu : Knjiga sažetaka. Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar i Institut za razvoj oružanih sustava MORH, Zagreb, 2009, pp. 44, 58.
 • Željko Heimer: Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske na zastavama postrojbi. In: Nacionalni sociološki kongres: Društvene promjene i društvena struktura, Hrvatska 20 godina poslije : knjiga sažetaka : Zagreb, 3–4.04.2009, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2009, p. 43
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba, Leykam International, Zagreb, 2009. Opis: http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=29
 • Željko Heimer: Lehov orao i bijelo-crvena dvobojnica, in Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Poljska – Prijateljske zemlje bliskih pogleda, Hrvatsko-poljsko društvo prijateljstva, Zagreb, 2009, pp. 32-35.
 • Željko Heimer: Odraz vode u hrvatskoj municipalnoj heraldici. In: Novosel, Filip (ed.): Voda i njezina uloga kroz povijest: Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 10. prosinca 2008. godine u Zagrebu, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011, pp. 182–200.
 • Željko Heimer: Grb i zastava Republike Hrvatske, Leykam International, Zagreb, 2008. Opis: http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=25
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 4, studeni/November 2008, 2.
 • Ralf Hartemink & Željko Heimer: Heraldički albumi tvrtke Kava Hag | Heraldic Albums of the Coffee Hag Company. Grb i zastava, 4, studeni/November 2008, 4-5.
 • Željko Heimer: Japanska heraldika | Japanese Heraldry. Grb i zastava, 4, studeni/November 2008, 6-7.
 • Željko Heimer: Flags as Objects of Civil Religion, postgradue course Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, Interuniversity Centre, Dubrovnik, 16-21 June, 2008
 • Željko Heimer: City of Rijeka, Nordisk Flaggkontakt, 46, pp. 39-41; ISSN 0109-7539, Bergen, Vaar 2008.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 3, svibanj/May 2008, 2.
 • Željko Heimer: Novi simboli nezavisnog Kosova | The independent Kosovo new symbols. Grb i zastava, 3, svibanj/May 2008, 17-18.
 • Željko Heimer: Oznake rodova, struka i službi na odorama oružanih snaga. Polemos, časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, sv. 10, 20 (2/2007), str. 49-72, I-XVIII; ISSN 1331-5595, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65504
 • Željko Heimer: Zastave u Berlinu. Polemos, časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, sv. 10, 19 (1/2007), pp. 119-125; ISSN 1331-5595, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65497
 • Željko Heimer: Zastave Slovenije. In: Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Slovenija Prijateljstvo u bliskosti. Hrvatsko-slovensko društvo prijateljstva, Zagreb, 2007, pp. 48-59
 • Željko Heimer: Flags of Zagreb. In: Veres, Gerd (ed.): Proceedings of the XXIInd International Congress of Vexillology “FlagBerlin 2007”, Berlin, 6th to 10th August 2007. Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde, Berlin, 2009, pp. 359–386.
 • Željko Heimer: XXII. međunarodni veskilološki kongres | 22nd International Congress of Vexillology. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, pp. 1, 3, 20.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 2.
 • Željko Heimer: U očekivanju novih grbova i zastava u regiji | Expecting new coats of arms and flags in the region. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 10-11.
 • Željko Heimer: Francuske južne i antarktičke zemlje | French Southern and Antarctic Lands. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 14-15.
 • Željko Heimer: Grb i zastava HGZD | Coat of Arms and Flag of HGZD. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 14-15.
 • Željko Heimer: Zastave Ruske Federacije. In Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Rusija Prijateljstvo za bolje sutra. Hrvatsko-rusko društvo prijateljstva, Adamić, Rijeka, 2007, pp. 53-63.
 • Željko Heimer: Flags as Symbols of Socio-political Integration. Postgradue course Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, Interuniversity Centre, Dubrovnik, 18-23 June, 2007.
 • Željko Heimer: Drevni simboli utkani u zastave. In Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Kina Prijateljstvo dostojno poštovanja. Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva, Adamić, Rijeka, 2007, pp. 33-40.
 • Željko Heimer: Vojno-pomorske zastave na Istočnom Jadranu. Polemos, časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, sv.9, 18 (2/2006), Zagreb, str. 43-61; ISSN 1331-5595, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2006. http://hrcak.srce.hr/17164
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 1, ožujak/March 2007, 2.
 • Željko Heimer: Mjanma usvaja novu zastavu | Myanmar is getting a new flag. Grb i zastava, 1, ožujak/March 2007, 15
 • Željko Heimer: Malo o katalonskim krunama i autorskim pravima na Internetu | Some notes on Catalan crowns and copyrights on the Internet. Grb i zastava, 1, ožujak/March 2007, 16.
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 8. Plava i bijela, II., dio. Ha-kol, 99, pp. 24-26; ISSN 1332-5892, Zagreb, ožujak-travanj 2007. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2099_web.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 7. Plava i bijela. Ha-kol, 98, pp. 36-39; ISSN 1332-5892, Zagreb, siječanj-veljača 2007. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2098_1.pdf
 • Željko Heimer, Dov Gutterman: Zastave Izraela – 6. Zastave političkih stranaka. Ha-kol, 97, pp. 40-46 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, studeni-prosinac 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2097.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 5. Zastave izraelskih općina. Ha-kol, 96, pp. 30-33 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, rujan-listopad 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2096.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 4. Druge državne zastave Izraela. Ha-kol, 95, pp. 30-33 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, srpanj-kolovoz 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL95.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 3. Prijedlozi za zastavu Izraela 1948. godine. Ha-kol, 94, pp. 36-39 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, svibanj-lipanj 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL_94.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 2. Simbolika izraelske zastave. Ha-kol, 93, pp. 23-26; ISSN 1332-5892, Zagreb, ožujak-travanj 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL93.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 1. Izraelska zastava. Ha-kol, 92, pp. 19-21; ISSN 1332-5892, Zagreb, siječanj-veljača 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL92%20za%20web.pdf
 • Burgers, Andries Petrus; Martin, Terrence; Southworth, Christopher i Heimer, Željko: Dictionary of Vexillology. FOTW – Flags of the World. http://www.crwflags.com/fotw/flags/vxt-dvex.html, 2005 – [in progress]
 • Željko Heimer: The Naval Flags on the Eastern Adriatic. In: Gregoric, Francisco (ed.): Vexillobaires 2005 Proceedings of the XXI International Congress of Vexillology. Comité Organizador de Vexillobaires 2005, Buenos Aires, pp. 211–250.
 • Željko Heimer, Jan Oskar Engene: Unionstidens norske flagg | Norwegian flags of the union period. Nordisk Flaggkontakt, 40, pp. 33-49; ISSN 0109-7539, Bergen, Vaar 2005.
 • Željko Heimer: Srbsko i Černá Hora přijaly nové symboly, Srbsko a Černá Hora nikoliv. Vexilologie, 136, March 2005, pp. 2587-2594; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2005. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=136
 • Željko Heimer: Norveške zastave. Hrvatsko-norveško društvo “Željko Takač”, (letak uz izložbu), Zagreb, 2005.
 • Željko Heimer: Norveške zastave. Hrvatsko-norveško društvo “Željko Takač”, (uvezana inačica izložbe), Zagreb, 2005.
 • Željko Heimer: Serbia and Montenegro adopted new symbols, Serbia and Montenegro did not. Nordisk Flaggkontakt, 39, pp. 15-21; ISSN 0109-7539, Bergen, Hoest 2004.
 • Željko Heimer: Nové vlajky – Vojvodina, Vexilologie, 134, September 2004, pp. 2548-2551; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2004. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=134
 • Željko Heimer: The Croatian county flags. In: Engene, Jan Oskar (ed.): Proceedings of the XX International Congress of Vexillology, Stockholm, 27th July to 1st August 2003. Nordic Flag Society, Bergen, 2004, pp. 305–359.
 • Željko Heimer: Symboly secesionistických států na území bývalé Jugoslávie – II. část. Vexilologie, 127, March 2003, pp. 2390-2397; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2003. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=127
 • Željko Heimer: Symboly secesionistických států na území bývalé Jugoslávie – I. část. Vexilologie, 126, December 2002, pp. 2374-2378; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2002. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=126
 • Željko Heimer: Croatian Municipal Flags. Flag Data Bank, 13, pp. 6-12, 15-16; ISSN 1430-9041, Berlin, December 2000.
 • Željko Heimer: En oversikt over kroatiske flagg. Nordisk Flaggkontakt 28, pp. 11-17; ISSN 0109-7539, Kristiansand, April 1999.
 • Željko Heimer: Zastave pripadnice skupine “nizozemske trobojnice”. Velebit, 200/V. p. 29, Uprava za nakladništvo, MORH, Zagreb 18. ožujka 1999.
 • Željko Heimer: Klasifikacija nacionalnih zastava. Velebit, 199/V. p. 30, Uprava za nakladništvo, MORH, Zagreb 11. ožujka 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (5): Uporaba zastava – protokol. Velebit, 195/V. p. 30, Uprava za nakladništvo, MORH, Zagreb 11. veljače 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (4): Dijelovi i oblici zastave (2). Velebit, 193/V. p. 30, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 29. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (3): Dijelovi i oblici zastave. Velebit, 192/V. p. 30, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 22. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (2): Vrste suvremenih zastava. Velebit, 191/V. p. 30, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 15. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (1): Veksilologija. Velebit 190/V. pp. 28-29, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 8. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Sterne, immer Wieder Sterne. Der Flaggenkurier, 6 (1998), pp. 11-15, ISSN 0949-6173, die Deutche Gesellschaft für Flaggenkunde, Achim. http://www.flaggenkunde.de/veroeffentlichungen/dfk06.html
 • Željko Heimer: Papinske zastave. Velebit, 177/IV. p. 31, Hrvatska vojna glasila, Zagreb, 9. listopada 1998.
Ažurirano 02.03.2017. — 18:34
Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo je član međunarodnih udruga | The Croatian Heraldic and Vexillological Association is a member of
FIAV (La Fédération Internationale des Associations Vexillologiques) & CIGH (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique)
HGZD 2006