Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo

Croatian Heraldic and Vexillological Association

Željko Heimer

Pukovnik dr. sc. Željko Heimer, dipl. inž., LF, FF, rođen 23. travnja 1971. godine u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva,smjer industrijska elektronika 1997. godine; od 1999. godine časnik je u Oružanim snagama Republike Hrvatske, trenutno s činom pukovnika roda veze. Magistar znanosti iz polja elektronike i biomehanike od 2005. godine. Doktorirao na poslijediplomskom doktorskom studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diseratcijom “Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama iz Domovinskog rata i nakon njega”.

Od 1995. godine aktivan je član međunarodne udruge Flags of the World (FOTW, http://www.crwflags.com/fotw/flags/); od 1996. urednik web stranica udruge FOTW, 1996. – 1997. vicedirektor udruge. Sudjeluje na međunarodnim veksilološkim kongresima u Yorku, 2001., Stockholmu, 2003., Buenos Airesu, 2005., Berlinu, 2007., Yokohami, 2009., Washingtonu, 2011. i Rotterdamu, 2013. te heraldičkim u Stuttgartu 2010. i Maastrichtu, 2012.

Godine 2005. priredio izložbu norveških zastava u Zagrebu, koja potom gostuje i u nizu drugih gradova u Hrvatskoj i Norveškoj.
Sa suradnicima 2006. godine osniva HGZD kad je i izabran za predsjednika Društva te uređuje polugodišnjak »Grb i zastava«, glasnik HGZD.

Održava web stanice the Flags and Arms of the Modern Era (FAME, http://zeljko-heimer-fame.from.hr, od 1996.) gdje objavljuje rezultate svojih veksiloloških istraživanja povijesnih i današnjih zastava prvenstveno na području Hrvatske, Slovenije i BiH.

Objavio dvije monografije o grbovima i zastavama Republike Hrvatske (2008.) i Zagreba (2009.), studiju o heraldičkim i veksilološkim opisima (2016.), monografiju na engleskom jeziku o veksilologiji i hrvatskim vojnim zastavama (2016.), monografiju na engleskom jeziku o veksilologiji kao društvenoj znanosti (2017.) te niz znanstvenih, stručnih i popularnih članaka u zemlji i inozemstvu.

Pridruženi član Académie internationale d’héraldique (AIH, od 2011.) i počasni član Makedonskog heraldičkog združenja (MHZ, od 2011.) te Bugarskog heraldičkog i veksilološkog društva (BHVS, od 2009.).Imenovan je dopisnim članom (Fellow) Centra za istraživanje zastava (Flag Research Centre, FRC) 2016.

Za rad na promociji i očuvanju ovog dijela nacionalne baštine 2010. godine predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Redom hrvatskog pletera, a 2017. predsjednica Republike Hrvatske Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu u području heraldike i veksilologije te njihovu dugogodišnju promociju u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Za njegov rad u veksilologiji Međunarodna federacija veksiloloških udruženja (FIAV) dodijelila mu je 2015. počasni naslov Fellow of the Federation (FF). Za izvaredan originalan doprinost veksilološkoj znanosti FIAV mu je 2017. dodijelio svoje najviše priznanje Laureate of the Federation (LF).


Izbor iz bibliografije:

 • Željko Heimer: Suvremena hrvatska municipalna heraldika. 33-35. U: Tomislav Galović (ur.) Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Hrvatska revija, Matica hrvatska, Zagreb, 1 2019, 3-38.
 • Željko Heimer: Zastave Bosne i Hercegovine. Glas narodne diplomacije, 32 2019, 30-35.
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Slovenije. Glas narodne diplomacije, 31 2018, 19-21.
 • Željko Heimer: Zastave Kraljevine Norveške. Glas narodne diplomacije, 30 2018, 37-39.
 • Željko Heimer: Danske zastave. Glas narodne diplomacije, 29 2018, 25-28.
 • Željko Heimer: Zastave gradova prijatelja istaknute u Zagrebu | Flags of Twin Cities Hoisted in Zagreb. Grb i zastava, 23, svibanj/May 2018, 20-21.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 23, svibanj/May 2018, 2.
 • Željko Heimer: Bugarske zastave. Glas narodne diplomacije, 28 2018, 19-22.
 • ჟელიკო ჰეიმერი [Zheliko Heimeri] (Željko Heimer): ხორვატიის თანამედროვე მუნიციპალური დროშების ისტრიული წარმოშობა [Khorvatiis Tanamedrove Municipaluri Droshebis Istoriuli Tsarmoshoba] (Historical Origins of the Contemporary Croatian Municipal Flags [text in Georgian], ჰეროლდი [Heroldi] (Herold), 6 (2017), pp. 22-60, Summary in English, p 143. http://heraldika.ge/uploads/heroldi_6_print.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Indije. Glas narodne diplomacije, 27 2017, 32-36.
 • Željko Heimer: Errata za 1. dio (Zastave jadranskog priobalja na portolanskim kartama 1 – Zastave Senja) | Errata for Part 1 (Flags of Adriatic Coast on Portolan Charts 1 – Flags of Senj). Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 27.
 • Željko Heimer: Mauritanija mijenja zastavu | Mauritania Flag Change. Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 17.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 22, studeni/November 2017, 2.
 • Željko Heimer: Vexillology as a Social Science. Flag heritage Foundation, Danver, MA, 2017. http://www.flagheritagefoundation.org/fhf-publications/vexillology-social-science/
 • Željko Heimer: „Slavne pruge“ – zastave Malezije. Glas narodne diplomacije, 26 2017, 32-34.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 21, svibanj/May 2017, 2.
 • Željko Heimer: Domovinski rat kao izvor hrvatske nacionalne baštine (Predgovor). In: Sabolović, Marin (ed.): Semiologija obrambenoga Domovinskogh rata: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017, 11-12.
 • Željko Heimer: Vojne zastave postrojbi iz Domovinskog rata. In: Sabolović, Marin (ed.): Semiologija obrambenoga Domovinskogh rata: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017, 49-59.
 • Željko Heimer: Zastave Crne Gore. Glas narodne diplomacije, 25 2017, 30-32.
 • Željko Heimer: Zastave Katara. Glas narodne diplomacije, 24 2017, 36-37.
 • Željko Heimer: Exploring Vexillology through Military Unit Flags: with an analysis of Croatian Armed Forces Flags during and after the 1991–1995 Homeland War. An adaptation of a doctoral thesis in sociology successfully defended in 2013 at the Faculty of Humanities and Social Studies of the University of Zagreb, Croatia. Edited by Edward B. Kaye. HGZD, Zagreb, 2016. Print od demand. http://www.lulu.com/shop/%C5%BEeljko-heimer/exploring-vexillology-through-military-unit-flags/paperback/product-22870919.html
 • Željko Heimer: Francuske zastave. Glas narodne diplomacije, 23, 2016, 19-22.
 • Željko Heimer: Novi Zeland i Fidži – ništa, Mauritanija – možda? | New Zealand and Fiji – Naught, Mauritania – Possibly? Grb i zastava, 20, studeni/November 2016, 31-32.
 • Željko Heimer: Tijana Trako Poljak: Hrvatski simbolički identitet, TIM Press, Zagreb, 2016. | Tijana Trako Poljak: Hrvatski simbolički identitet, TIM Press, Zagreb, 2016. Grb i zastava, 20, studeni/November 2016, 30-31.
 • Željko Heimer: Hrvatska trobojnica kao austrougarska pomorska trgovačka zastava!? | The Croatian Tricolour as a Potential Austrian-Hungarian Merchant Ensign!? Grb i zastava, 20, studeni/November 2016, 25-26, 28.
 • Željko Heimer: Izrada zastava: Sitotisak – stari zanat? | Flag Manufacture: Screen Printing – an Artisanal Handicraft? Grb i zastava, 20, studeni/November 2016, 5-8.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 20, studeni/November 2016, 2.
 • Željko Heimer: Suvremeni hrvatski heraldički blazon, In: Damir Agičić, Tomislav Galović i Željko Holjevac (eds.): V. kongres hrvatskih povjesničara „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“, Zadar, 5. – 8. listopada 2016. – Zbornik sažetaka, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zagreb, 2016, 79-80. https://issuu.com/banianitc/docs/peti_kongres_hrvatskih_povjesnic__a
 • Željko Heimer: Zastave Češke Republike. Glas narodne diplomacije, 22, 2016, 29-31.
 • Željko Heimer: Zastave Republike Slovačke. Glas narodne diplomacije, 21, 2016, 26-27.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 19, svibanj/May 2016, 2.
 • Željko Heimer: Obljetnice 2016. | 2016 Anniverssaries. Grb i zastava, 19, svibanj/May 2016, 9-10.
 • Inicijativa za obilježavanje Svjetskog veksilološkog dana – 1. listopada | Initiative for marking of the World Vexillology Day – October 1. Grb i zastava, 19, svibanj/May 2016, 14.
 • Željko Heimer: Sintaksa suvremenog hrvatskog heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava. Analiza službenih opisa grbova i zastava suvremenih jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao temelj za izgradnju i formalizaciju sintaksnih pravila heraldičkog blazona grba i veksilološkog opisa zastava. Redak, Split, 2016. Opis: https://webknjizara.hr/hr/about-joomla?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=531&vmcchk=1
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 491-[508], 2016. [16 priloga, nastavlja se – to be continued]
 • Željko Heimer: Zastave Sjedinjenih Američkih Država. Glas narodne diplomacije, 20, 2016, 24-26.
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 464-490, 2015. [27 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 18, studeni/November 2015, 2.
 • Željko Heimer: 9. redovita godišnja Skupština HGZD-a | 9th Regular Annual HGZD Assembly. Grb i zastava, 18, studeni/November 2015, 15.
 • Željko Heimer: 26. međunarodni veksilološki kongres – Sydney, Australija | 26th International Congress of Vexillology – Sydney, Australia. Grb i zastava, 18, studeni/November 2015, 15-16.
 • Željko Heimer: Predavanje o simbolima Republike Makedonije [Jovan Jonovski]. Glas narodne diplomacije, 19, 2015, 18-19.
 • Željko Heimer: Britanske zastave. Glas narodne diplomacije, 19, 2015, 20-23.
 • Željko Heimer: Simboli turske državnosti | Symbols of Turkish statehood. In Halepović Đečević, Esma (ed.) Dvadeset godina Hrvatsko-turskog društva Rijeka 1995. – 2015. | Twenty Years of the Croatian-Turkish Society Rijeka 1995 – 2015. Hrvatsko-tursko društvo prijateljstva, Rijeka, 2015, pp. 128-143.
 • Željko Heimer: Zastave Indonezije. Glas narodne diplomacije, 18, 2015, 34-36.
 • Željko Heimer: Countryballs. Grb i zastava, 17, svibanj/May 2015, 19.
 • Željko Heimer: U susret novoj zastavi Fidžija | Toward a New Flag of Fiji. Grb i zastava, 17, svibanj/May 2015, 15, 17.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 17, svibanj/May 2015, 2.
 • Željko Heimer: Zastave Kazahstana, Glas narodne diplomacije, 17, 2015, 30-31.
 • Željko Heimer: Zastave Savezne Republike Njemačke, Glas narodne diplomacije, 16, 2015, 30-33.
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 438-463, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2014. [26 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 16, studeni/November 2014, 2.
 • Željko Heimer: Znanstveno-stručni skup Simbol, identitet i Domovnski rat | Scientific and Professional Symposium Symbol, Identity and Homeland War. Grb i zastava, 16, studeni/November 2014, 8.
 • Željko Heimer: Zastave Izraela. Glas narodne diplomacije, 15, 2014, 28-30.
 • Željko Heimer: Domovinski rat kao temelj identiteta građenog simbolima (Predgovor). In: Sabolović, Marin (ed.): Znastveno-stručni skup : Simbol, identitet i Domovinski rat (predgovor, sažeci) : 31. listopad 2014. Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb, 2014, pp. 8–9. https://www.academia.edu/9006626/Knjiga_sa%C5%BEetaka_Znanstveno-stru%C4%8Dnog_skupa_Simbol_identitet_i_Domovinski_rat_Book_of_abstracts_for_Symposum_Symbol_Identity_and_Croatian_War_for_Independence_
 • Željko Heimer: Zastave zagrebačkih postrojbi iz Domovinskog rata. In: Sabolović, Marin (ed.): Znastveno-stručni skup : Simbol, identitet i Domovinski rat (predgovor, sažeci) : 31. listopad 2014. Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zagreb, 2014, p. 17. https://www.academia.edu/9006626/Knjiga_sa%C5%BEetaka_Znanstveno-stru%C4%8Dnog_skupa_Simbol_identitet_i_Domovinski_rat_Book_of_abstracts_for_Symposum_Symbol_Identity_and_Croatian_War_for_Independence_
 • Željko Heimer: Zastave 107. valpovačke brigade. In: Najman, Stjepan (ed.): Valpovački godišnjak. 19 (2014), Ogranak Matice hrvatske Valpovo, Valpovo, pp. 55–60.
 • Željko Heimer: Zastave Republike Makedonije. Glas narodne diplomacije, 14, 2014, 26-27.
 • Željko Heimer: Zastave Bosne i Herceogvine. Glas narodne diplomacije, 14, 2014, 28-30.
 • Željko Heimer: Zastave Ruske Federacije. Glas narodne diplomacije, 13, 2014, 24-27.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 2.
 • Željko Heimer: Godišnja skupština HGZD 2014. | HGZD Annual Assembly 2014. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 7-8.
 • Željko Heimer: Doktorski rad Tijana Trako Poljak Uloga državotvornih simbola u izgradnji identiteta hrvatskog društva | Doctoral Thesis T. Trako Poljak Role of the Symbols of Statehood in the Formation of Croatian Identity. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 15-17.
 • Željko Heimer: Novosti o zastavama svijeta: Paragvaj | World Flag News: Paraguay. Grb i zastava, 15, svibanj/May 2014, 17.
 • Željko Heimer: Zastave NR Kine. Glas narodne diplomacije, 11, 2014, 29–31.
 • Željko Heimer: Geografski aspekti simbola postrojbi u Domovinskom ratu. In: Sabolović, Marin (ed.): Znanstveno stručni skup : Vojno-geografski aspekti obrambenoga Domovinskog rata : Program : Sažeci : Zadar, 28.ožujka 2014. Sveučilište u Zadru i Hrvatsko vojno učilište “Petar Zrinski”, Zadar, 2014, p. 22, https://www.academia.edu/6716630/Knjiga_sa%C5%BEetaka_Znanstveno-stru%C4%8Dnog_skupa_Vojno-geografski_aspekti_obrambenoga_Domovinskog_rata_Book_of_abstracts_for_Symposum_Military_and_geography_aspects_of_Croatian_war_for_independence_
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 412-437, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2013. [26 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 14, studeni/November 2013, 2.
 • Željko Heimer: Predgovor. In: Marin Sabolović (ed.): Znanstveno stručni skup : Semiologija obrambenoga Domovinskog rata : Predgovori : Sažeci : Pregled eksponata izložbe : Zadar, 5. prosinca 2013. Sveučilište u Zadru i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zadar, 2013. http://www.academia.edu/5522127/Knjiga_sazetaka_Znanstveno-strucnog_skupa_Semiologija_obrambenoga_Domovinskog_rata_Book_of_abstracts_for_Symposum_Semiology_of_Croatian_war_for_independence_
 • Željko Heimer: Vojne zastave postrojbi iz Domovinskog rata. In: Marin Sabolović (ed.): Znanstveno stručni skup : Semiologija obrambenoga Domovinskog rata : Predgovori : Sažeci : Pregled eksponata izložbe : Zadar, 5. prosinca 2013. Sveučilište u Zadru i Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo, Zadar, 2013 http://www.academia.edu/5522127/Knjiga_sazetaka_Znanstveno-strucnog_skupa_Semiologija_obrambenoga_Domovinskog_rata_Book_of_abstracts_for_Symposum_Semiology_of_Croatian_war_for_independence_
 • Željko Heimer: Turske zastave. Glas narodne diplomacije, 10, 2013, 26-28.
 • Željko Heimer: Zastave Amenije. Glas narodne diplomacije, 8, 2013, 32-33.
 • Željko Heimer: Zastave Azerbajdžana. Glas narodne diplomacije, 7, 2013, 23-25.
 • Željko Heimer: Maritime flags – Convention, Identity, Vanity, U: Sociology At Sea – Culture, Economy and Society in a Maritime Perspective, Department of Sociology, University of Zadar, 27 – 29 September 2013 : Book of Abstracts. Sveučilište u Zadru, 2013 http://www.unizd.hr/Portals/13/Knjiga%20sazetaka_A5.pdf
 • Željko Heimer: Ceremonial Flags of the Croatian Units of Local Government: A New Phenomenon Emerging from the People?, in: Marcel van Westerhoven (ed.): Proceedings of the 25th International Congress of Vexillology, Rotterdam, The Netherlands, 4-10 August 2013, Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde and Stichting Vlaggenparade Rotterdam, 2016, pp. 414-439 (paper 35/1-26).
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 13, svibanj/May 2013, 2.
 • Željko Heimer: Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske iskazan zastavama vojnih postrojbi u Domovinskom ratu i nakon njega. Doktorski rad, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 27.03.2013, mentor: Žunec, Ozren
 • Željko Heimer: Odraz vode u hrvatskoj municipalnoj heraldici. Gazophylacium—časopis za znanost, kulturu, umjetnost i gospodarstvo, 17, 1–2 (2012) pp. 95–113.
 • Željko Heimer: Veksilologija (feljton). Hrvatski vojnik, 394-411, Odjel hrvatskih vojnih glasila, 2012. [18 priloga]
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 12, studeni/November 2012, 2.
 • Željko Heimer: XXX ICGHS Maastricht. Grb i zastava, 12, studeni/November 2012, 5-6.
 • Željko Heimer: Nove zastave | New flags. Grb i zastava, 12, studeni/November 2012, 13-14.
 • Željko Heimer: Neke značajke suvremene hrvatske municipalne heraldike. In: Galović, Tomislav and Holjevac, Željko (ed.): IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012.—Sloboda : 1–5.10.2012. : zbornik sažetaka. Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti; Društvo za hrvatsku povjesnicu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012, pp. 82–83. https://bib.irb.hr/datoteka/598246.4kongres_Zbornik_sazetaka_pdf.pdf
 • Željko Heimer: Svadbena zastava iz Baranje | A Wedding Flag from Baranya. Grb i zastava, 11, svibanj/May 2012, 1, 3.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 11, svibanj/May 2012, 2.
 • Željko Heimer: Croatian National Identity in the Flags of Political Parties in the Republic of Croatia. In: Guenter, Scot M. (ed.): Proceedings of the 24th International Congress of Vexillology, Washington, D.C, August 2011. North American Vexillological Association, 2011, pp. 437–498.
 • Željko Heimer: 10 brojeva GiZ 5 godina HGZD | GiZ 10 issues – HGZD 5 years. Grb i zastava, 10, studeni/November 2011, 1, 3-4.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 10, studeni/November 2011, 2.
 • Željko Heimer: The Washington Flag Congress ICV24/NAVA45. Grb i zastava, 10, studeni/November 2011, 10-11.
 • Željko Heimer: Makedonska heraldika od Aleksandra Velikog do danas, Glas narodne diplomacije, 3, 2011, 28-29.
 • Željko Heimer: Zastave Slovenije, Glas narodne diplomacije, 3, 2011, 25-28.
 • Željko Heimer: The Reflection of Water in the Croatian Municipal Heraldry. In: Sutter, Rolf and Heimbach, Harald (ed.): XXIXth International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences Stuttgart, 2010. Pro Heraldica Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie mbH, Stuttgart, 2011, pp. 301–325.
 • Željko Heimer: Razgovor s prof. dr. sc. Mirjanom Matijević Sokol | Interview with Prof. Dr. sc. Mirjana Matijević Sokol. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 1, 3-4.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 2.
 • Željko Heimer: Nove zastave | New Flags. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 16.
 • Željko Heimer: Zastava Istarske Markgrofovije | The Flag of the Margraviate of Istria. Grb i zastava, 9, svibanj/May 2011, 16.
 • Željko Heimer: 29. međunarodni kongres genealoških i heraldičkih znanosti, Stuttgart, 12. – 17. rujna 2010. | 29th International Congress of Genealogic and Heraldic Sciences, Stuttgart, 12 – 17 September 2010. Grb i zastava, 8, studeni/November 2010, 1, 12.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 8, studeni/November 2010, 2.
 • Željko Heimer: Nove zastave 2 | New Flags 2. Grb i zastava, 8, studeni/November 2010, 16.
 • Željko Heimer (Dinko Čutura): Iz zbirki Vojnog muzeja – Domobranska bojna – Orahovica. Hrvatski vojnik, 288, 16.04.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_288.pdf#35
 • Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – 21. domobranska pukovnija – Krapina. Hrvatski vojnik, 283, 12.03.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_283.pdf#35
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 7, svibanj/May 2010, 2.
 • Željko Heimer: Demistificirani ›Vitezović‹ i ›Glasnik heraldike‹ | ›Vitezović‹ and ›Glasnik heraldike‹ Demystified. Grb i zastava, 7, svibanj/May 2010, 8-9.
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba – Grb Gradeca – na zlatnoj gori srebrn’ grad, feljton, Biserka Rajković Salata, ur., Zagreb moj grad, 27, ožujak 2010, Zagreb, str. 61-63; ISSN 1846-4378, Bibra izdavaštvo d.o.o., Zagreb, 2010. https://drive.google.com/file/d/0B2MHlvW8_y9NRFNtMXNVYnl2QkE/view?usp=sharing
 • Davor Purić i Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – 77. samostalni bataljun ZNG – Grubišno Polje. Hrvatski vojnik, 281, 26.02.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_281.pdf#35
 • Davor Purić i Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – 16. topnički divizion – Ploče. Hrvatski vojnik, 280, 19.02.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_280.pdf#35
 • Davor Purić i Željko Heimer: Iz zbirki Vojnog muzeja – Zastava 6. domobranske pukovnije. Hrvatski vojnik, 279, 12.02.2010, MORH-SOJI, Odjel hrvatskih vojnih glasila, str. 35, 2010. https://www.hrvatski-vojnik.hr/pdfmagazin/hv_279.pdf#35
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba – Pečat općine na brdu Gradecu, feljton, Biserka Rajković Salata, ur., Zagreb moj grad, 26, prosinac 2009, Zagreb, str. 55-57; ISSN 1846-4378, Bibra izdavaštvo d.o.o., Zagreb, 2009. https://drive.google.com/file/d/0B2MHlvW8_y9NbXAxdE1IM3NKYVU/view?usp=sharing
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 6, studeni/November 2009, 2.
 • Željko Heimer: 23. međunarodni veksilološki kongres | 23rd InternationalCongress of Vexillology . Grb i zastava, 6, studeni/November 2009, 1, 3-5.
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba, feljton, Biserka Rajković Salata, ur., Zagreb moj grad, 25, listopad 2009, Zagreb, str. 70-71; ISSN 1846-4378, Bibra izdavaštvo d.o.o., Zagreb, 2009. https://drive.google.com/file/d/0B2MHlvW8_y9NVURlSnZtTzdOTDg/view?usp=sharing
 • Željko Heimer: Military Flags of the Zagreb Units in the Croatian Armed Forces. In: Takano, Miru and Harden, Zachary (ed.): The 23rd International Congress of Vexillology Official Proceedings, Yokohama, 13th–17th July 2009. Japanese Vexillological Association, Tokyo, 2011, pp. 0716.7.1–0716.7.44.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 5, svibanj/May 2009, 2.
 • Željko Heimer: Tipizacija ratnih zastava postrojbi kao temelj za proučavanje identiteta Oružanih snaga Republike Hrvatske. In: Smerić, Tomislav and Sabol, Gabrijela (ed.): Anales Pilar 2009: Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu. ISBN 978-953-6666-64-5, Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar i Institut za razvoj oružanih sustava MORH, Zagreb, 2009, pp. 341–366. http://www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/sigurnost_obrana/19.pdf
 • Željko Heimer: Tipizacija ratnih zastava postrojbi kao temelj za proučavanje identiteta Oružanih snaga Republike Hrvatske. In: Smerić, Tomislav (ed.): Anales Pilar 2009: Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu : Knjiga sažetaka. Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar i Institut za razvoj oružanih sustava MORH, Zagreb, 2009, pp. 44, 58.
 • Željko Heimer: Identitet Oružanih snaga Republike Hrvatske na zastavama postrojbi. In: Nacionalni sociološki kongres: Društvene promjene i društvena struktura, Hrvatska 20 godina poslije : knjiga sažetaka : Zagreb, 3–4.04.2009, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2009, p. 43
 • Željko Heimer: Grbovi i zastave Grada Zagreba, Leykam International, Zagreb, 2009. Opis: http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=29
 • Željko Heimer: Lehov orao i bijelo-crvena dvobojnica, in Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Poljska – Prijateljske zemlje bliskih pogleda, Hrvatsko-poljsko društvo prijateljstva, Zagreb, 2009, pp. 32-35.
 • Željko Heimer: Odraz vode u hrvatskoj municipalnoj heraldici. In: Novosel, Filip (ed.): Voda i njezina uloga kroz povijest: Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Dies historiae održanog 10. prosinca 2008. godine u Zagrebu, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011, pp. 182–200.
 • Željko Heimer: Grb i zastava Republike Hrvatske, Leykam International, Zagreb, 2008. Opis: http://www.leykam-international.hr/publikacija.php?id=25
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 4, studeni/November 2008, 2.
 • Ralf Hartemink & Željko Heimer: Heraldički albumi tvrtke Kava Hag | Heraldic Albums of the Coffee Hag Company. Grb i zastava, 4, studeni/November 2008, 4-5.
 • Željko Heimer: Japanska heraldika | Japanese Heraldry. Grb i zastava, 4, studeni/November 2008, 6-7.
 • Željko Heimer: Flags as Objects of Civil Religion, postgradue course Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, Interuniversity Centre, Dubrovnik, 16-21 June, 2008
 • Željko Heimer: City of Rijeka, Nordisk Flaggkontakt, 46, pp. 39-41; ISSN 0109-7539, Bergen, Vaar 2008.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 3, svibanj/May 2008, 2.
 • Željko Heimer: Novi simboli nezavisnog Kosova | The independent Kosovo new symbols. Grb i zastava, 3, svibanj/May 2008, 17-18.
 • Željko Heimer: Oznake rodova, struka i službi na odorama oružanih snaga. Polemos, časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, sv. 10, 20 (2/2007), str. 49-72, I-XVIII; ISSN 1331-5595, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65504
 • Željko Heimer: Zastave u Berlinu. Polemos, časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, sv. 10, 19 (1/2007), pp. 119-125; ISSN 1331-5595, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2007. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=65497
 • Željko Heimer: Zastave Slovenije. In: Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Slovenija Prijateljstvo u bliskosti. Hrvatsko-slovensko društvo prijateljstva, Zagreb, 2007, pp. 48-59
 • Željko Heimer: Flags of Zagreb. In: Veres, Gerd (ed.): Proceedings of the XXIInd International Congress of Vexillology “FlagBerlin 2007”, Berlin, 6th to 10th August 2007. Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde, Berlin, 2009, pp. 359–386.
 • Željko Heimer: XXII. međunarodni veskilološki kongres | 22nd International Congress of Vexillology. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, pp. 1, 3, 20.
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 2.
 • Željko Heimer: U očekivanju novih grbova i zastava u regiji | Expecting new coats of arms and flags in the region. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 10-11.
 • Željko Heimer: Francuske južne i antarktičke zemlje | French Southern and Antarctic Lands. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 14-15.
 • Željko Heimer: Grb i zastava HGZD | Coat of Arms and Flag of HGZD. Grb i zastava, 2, prosinca/December 2007, 14-15.
 • Željko Heimer: Zastave Ruske Federacije. In Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Rusija Prijateljstvo za bolje sutra. Hrvatsko-rusko društvo prijateljstva, Adamić, Rijeka, 2007, pp. 53-63.
 • Željko Heimer: Flags as Symbols of Socio-political Integration. Postgradue course Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice, Interuniversity Centre, Dubrovnik, 18-23 June, 2007.
 • Željko Heimer: Drevni simboli utkani u zastave. In Karafilipović, A. (ed.) Hrvatska-Kina Prijateljstvo dostojno poštovanja. Hrvatsko-kinesko društvo prijateljstva, Adamić, Rijeka, 2007, pp. 33-40.
 • Željko Heimer: Vojno-pomorske zastave na Istočnom Jadranu. Polemos, časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, sv.9, 18 (2/2006), Zagreb, str. 43-61; ISSN 1331-5595, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2006. http://hrcak.srce.hr/17164
 • Željko Heimer: Uvodnik | Editorial. Grb i zastava, 1, ožujak/March 2007, 2.
 • Željko Heimer: Mjanma usvaja novu zastavu | Myanmar is getting a new flag. Grb i zastava, 1, ožujak/March 2007, 15
 • Željko Heimer: Malo o katalonskim krunama i autorskim pravima na Internetu | Some notes on Catalan crowns and copyrights on the Internet. Grb i zastava, 1, ožujak/March 2007, 16.
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 8. Plava i bijela, II., dio. Ha-kol, 99, pp. 24-26; ISSN 1332-5892, Zagreb, ožujak-travanj 2007. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2099_web.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 7. Plava i bijela. Ha-kol, 98, pp. 36-39; ISSN 1332-5892, Zagreb, siječanj-veljača 2007. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2098_1.pdf
 • Željko Heimer, Dov Gutterman: Zastave Izraela – 6. Zastave političkih stranaka. Ha-kol, 97, pp. 40-46 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, studeni-prosinac 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2097.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 5. Zastave izraelskih općina. Ha-kol, 96, pp. 30-33 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, rujan-listopad 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL%2096.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 4. Druge državne zastave Izraela. Ha-kol, 95, pp. 30-33 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, srpanj-kolovoz 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL95.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 3. Prijedlozi za zastavu Izraela 1948. godine. Ha-kol, 94, pp. 36-39 & cp. III; ISSN 1332-5892, Zagreb, svibanj-lipanj 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL_94.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 2. Simbolika izraelske zastave. Ha-kol, 93, pp. 23-26; ISSN 1332-5892, Zagreb, ožujak-travanj 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL93.pdf
 • Željko Heimer: Zastave Izraela – 1. Izraelska zastava. Ha-kol, 92, pp. 19-21; ISSN 1332-5892, Zagreb, siječanj-veljača 2006. http://www.zoz.hr/files/HAKOL92%20za%20web.pdf
 • Burgers, Andries Petrus; Martin, Terrence; Southworth, Christopher i Heimer, Željko: Dictionary of Vexillology. FOTW – Flags of the World. http://www.crwflags.com/fotw/flags/vxt-dvex.html, 2005 – [in progress]
 • Željko Heimer: The Naval Flags on the Eastern Adriatic. In: Gregoric, Francisco (ed.): Vexillobaires 2005 Proceedings of the XXI International Congress of Vexillology. Comité Organizador de Vexillobaires 2005, Buenos Aires, pp. 211–250.
 • Željko Heimer, Jan Oskar Engene: Unionstidens norske flagg | Norwegian flags of the union period. Nordisk Flaggkontakt, 40, pp. 33-49; ISSN 0109-7539, Bergen, Vaar 2005.
 • Željko Heimer: Srbsko i Černá Hora přijaly nové symboly, Srbsko a Černá Hora nikoliv. Vexilologie, 136, March 2005, pp. 2587-2594; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2005. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=136
 • Željko Heimer: Norveške zastave. Hrvatsko-norveško društvo “Željko Takač”, (letak uz izložbu), Zagreb, 2005.
 • Željko Heimer: Norveške zastave. Hrvatsko-norveško društvo “Željko Takač”, (uvezana inačica izložbe), Zagreb, 2005.
 • Željko Heimer: Serbia and Montenegro adopted new symbols, Serbia and Montenegro did not. Nordisk Flaggkontakt, 39, pp. 15-21; ISSN 0109-7539, Bergen, Hoest 2004.
 • Željko Heimer: Nové vlajky – Vojvodina, Vexilologie, 134, September 2004, pp. 2548-2551; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2004. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=134
 • Željko Heimer: The Croatian county flags. In: Engene, Jan Oskar (ed.): Proceedings of the XX International Congress of Vexillology, Stockholm, 27th July to 1st August 2003. Nordic Flag Society, Bergen, 2004, pp. 305–359.
 • Željko Heimer: Symboly secesionistických států na území bývalé Jugoslávie – II. část. Vexilologie, 127, March 2003, pp. 2390-2397; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2003. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=127
 • Željko Heimer: Symboly secesionistických států na území bývalé Jugoslávie – I. část. Vexilologie, 126, December 2002, pp. 2374-2378; ISSN 1211-2615, Vexilologický klub, Praha, 2002. Summary at http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/v1xx.php?n=126
 • Željko Heimer: Croatian Municipal Flags. Flag Data Bank, 13, pp. 6-12, 15-16; ISSN 1430-9041, Berlin, December 2000.
 • Željko Heimer: En oversikt over kroatiske flagg. Nordisk Flaggkontakt 28, pp. 11-17; ISSN 0109-7539, Kristiansand, April 1999.
 • Željko Heimer: Zastave pripadnice skupine “nizozemske trobojnice”. Velebit, 200/V. p. 29, Uprava za nakladništvo, MORH, Zagreb 18. ožujka 1999.
 • Željko Heimer: Klasifikacija nacionalnih zastava. Velebit, 199/V. p. 30, Uprava za nakladništvo, MORH, Zagreb 11. ožujka 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (5): Uporaba zastava – protokol. Velebit, 195/V. p. 30, Uprava za nakladništvo, MORH, Zagreb 11. veljače 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (4): Dijelovi i oblici zastave (2). Velebit, 193/V. p. 30, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 29. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (3): Dijelovi i oblici zastave. Velebit, 192/V. p. 30, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 22. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (2): Vrste suvremenih zastava. Velebit, 191/V. p. 30, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 15. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Zastave kroz stoljeća (1): Veksilologija. Velebit 190/V. pp. 28-29, Hrvatska vojna glasila, Zagreb 8. siječnja 1999.
 • Željko Heimer: Sterne, immer Wieder Sterne. Der Flaggenkurier, 6 (1998), pp. 11-15, ISSN 0949-6173, die Deutche Gesellschaft für Flaggenkunde, Achim. http://www.flaggenkunde.de/veroeffentlichungen/dfk06.html
 • Željko Heimer: Papinske zastave. Velebit, 177/IV. p. 31, Hrvatska vojna glasila, Zagreb, 9. listopada 1998.
Ažurirano 19.04.2019. — 20:27
Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo je član međunarodnih udruga | The Croatian Heraldic and Vexillological Association is a member of
FIAV (La Fédération Internationale des Associations Vexillologiques) & CIGH (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique)
HGZD 2006