Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo

Croatian Heraldic and Vexillological Association

21. godišnica web stranica »The FAME«

21 godina »The FAME«

21 godina »The FAME«

3. srpnja 2017. obilježena je 21. godišnjica web stranica »The Flags & Arms of the Modern Era«The FAME«) koje od 3. srpnja 1996. uređuje Željko Heimer. Stranice prikazuju crtežima i tekstualno zastave i grbove “suvremenog doba” (koje autor arbitrarno određuje okvirno od 1848. godine, što ne znači da se ne bavi i ponekim starijim primjercima) s područja današnje Hrvatske i susjednih današnjih i povijesnih država. Stranice se osobito detaljno bave municipalnim (pokrajinskim, regionalnim, županijskim, kantonalnim, gradskim, općinskim i sl.) zastavama Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine, kao i raznim oblicima pomorskih zastava (vojnim, administrativnim, jedriličarskim, parobrodarskim i sl.)

U posljednjim ažuriranjima osobit je trud proveden da se za prikazane municipalne zastave uključe detaljni citati iz relevantnih zakonskih i podzakonskih akata jedinica lokalne samouprave, a stranice su dopunjene i detaljim prikazom sveučilišnih zastava i “grbova”, a započet je i prikaz grbova crkvenih pokrajina i velikodostojnika u Hrvatskoj. Dopunjeni su i mnogi drugi podaci.

The FAME home page

The FAME home page

Stranice su dostupne paralelno na hrvatskom i engleskom jeziku, a s više od 2600 natuknica ilustriranih s gotovo 5000 uglavnom autorovih crteža predstavljaju značajan autoritet u veksilološkoj i heraldičkoj zajednici, a kao vrijednu mrežnu publikaciju arhivira ih i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, dok ih stranice Wikipedije koriste kao relevantan izvor.

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo je član međunarodnih udruga | The Croatian Heraldic and Vexillological Association is a member of
FIAV (La Fédération Internationale des Associations Vexillologiques) & CIGH (La Confédération Internationale de Généalogie et d'Héraldique)
HGZD 2006